வாருங்கள் தோழமை தோட்டத்து மலர்களே...

Wednesday, May 30, 2012

தமிழில் சொல்வோமா....தமிழா?!
முளரி – ரோஜா
செம்புற்று பழம் – ஸ்ட்ரா பெர்ரி
அரத்தி  – ஆப்பிள்
குமட்டி – தர்பூசணி
சேலாப்பழம் – செர்ரி
சீமையல்லி – தாலியா
செந்தாழை – அன்னாசி
ஆம்பல் – அல்லி
தோடம்பழம்,கிச்சிலிப்பழம்,நரந்தம்பழம்,கமலாப்பழம் – ஆரஞ்சு
மௌவல் , முகரி – மல்லிகை

No comments:

Post a Comment